Zákaznická linka
233 081 282

Skříně na hasicí přístroje

Skříňky na hasící přístroje v průmyslu i bytových domech.

Při výběru skříněk na hasící přístroje je důležité zvážit typ ale i velikost prostoru, ve kterém budou plnit svoji funkci a kde budou umístěny. V rámci našeho sortimentu nabízíme širokou škálu klasických kovových skříní podle počtu hasících přístrojů i podle umístění skříně - interní, tedy vnitřní a také externí - venkovní. Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že zásadní pro tyto skříňky je, aby byly vyrobeny z kvalitních materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám či poškození vandalismem nebo zneužitím. Při volbě vhodné skříňky na hasící přístrje nezbytné mít na paměti vyhlášky, které musí splňovat typ, počet a umístění hasících přístrojů. Ať už v průmyslových podnicích, obchodech, kulturních zařízeních, ale třeba i bytových domech nebo v hotelích. . ...dále⏬

Podkategorie:
Cena Kč bez DPH
Od:
Do:
Počet nalezených položek (jsou zahrnuty barevné varianty): 48

Zboží v této kategorii

1 2
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 1 A
VxŠxH: 560 x 280 x 220 mm
Kód: HPI 6 1 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 1.637 1.981
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 1 B
VxŠxH: 700 x 280 x 220 mm
Kód: HPI 6 1 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 1.804 2.183
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 2 A
VxŠxH: 560 x 500 x 220 mm
Kód: HPI 6 2 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.046 2.476
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 2 B
VxŠxH: 700 x 500 x 220 mm
Kód: HPI 6 2 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.266 2.742
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 4 A
VxŠxH: 560 x 1000 x 220 mm
Kód: HPI 6 4 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 3.884 4.700
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 6 4 B
VxŠxH: 700 x 1000 x 220 mm
Kód: HPI 6 4 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 4.281 5.180
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 9 1 A
VxŠxH: 700 x 320 x 250 mm
Kód: HPI 9 1 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.102 2.543
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 9 2 A
VxŠxH: 700 x 600 x 250 mm
Kód: HPI 9 2 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.631 3.184
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI 9 4 A
VxŠxH: 700 x 1200 x 250 mm
Kód: HPI 9 4 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 4.962 6.004
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI CO 1 A
VxŠxH: 830 x 280 x 220 mm
Kód: HPI CO 1 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 1.966 2.379
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI CO 2 A
VxŠxH: 830 x 500 x 220 mm
Kód: HPI CO 2 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.726 3.298
Skříňka na hasící přístroj - interiérové HPI CO 4 A
VxŠxH: 830 x 1000 x 220 mm
Kód: HPI CO 4 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 5.042 6.101
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 1 A
VxŠxH: 580 x 300 x 240 mm
Kód: HPV 6 1 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.183 2.641
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 1 B
VxŠxH: 720 x 300 x 240 mm
Kód: HPV 6 1 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.346 2.839
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 2 A
VxŠxH: 580 x 520 x 240 mm
Kód: HPV 6 2 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 3.135 3.793
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 2 B
VxŠxH: 720 x 520 x 240 mm
Kód: HPV 6 2 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 3.354 4.058
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 4 A
VxŠxH: 580 x 1020 x 240 mm
Kód: HPV 6 4 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 5.792 7.008
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 6 4 B
VxŠxH: 720 x 1020 x 240 mm
Kód: HPV 6 4 B
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 6.186 7.485
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 9 1 A
VxŠxH: 720 x 340 x 270 mm
Kód: HPV 9 1 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 2.726 3.298
Skříňka na hasící přístroj - venkovní HPV 9 2 A
VxŠxH: 720 x 620 x 270 mm
Kód: HPV 9 2 A
Počet Kč bez DPH Kč s DPH
od 1 ks 3.884 4.700

1 2

Podmínky pro umístění hasících přístrojů v průmyslových podnicích

V průmyslových prostředích je nezbytné se seznámit se specifickými požadavky bezpečnostních norem pro daný průmyslový sektor. Umístění skříněk a hasících přístrojů musí být strategicky plánováno s ohledem na rizikové oblasti a skříňky musí být dobře označeny pro rychlou identifikaci v případě vzniku požáru či havárie. S těmito zásadami se můžete seznámit ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Tato vyhláška uvádí detailní podmínky vybavení  prostředky požární ochrany pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
 

Standardy pro skříňky na hasící přístroje u staveb obecně.

Skříňka na hasící přístroj venkovní

Bezpečnostní opatření a předpisy týkající se umístění hasících přístrojů (a tedy skříněk) ve vnitřních prostorách existují i pro bytové nebo rodinné domy a jsou důležité pro ochranu jejich obyvatel. Skříňky na hasící přístroje by v těchto objektech stejně jako v průmyslu měly být umístěny na dobře viditelných místech, snadno dostupné pro obyvatele a zároveň chráněné před neoprávněným přístupem. Pro nově budované stavby a jejich zajištění hasícími přístroji je již od roku 2008 závazná Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška pak v přílohách stanoví přesné podmínky pro hasící přístroje podle široké škály parametrů, jako je typ prostor, nebo podle požární odolnosti použitých stavebních materiálů. A zcela jistě se shodneme na tom, že by bylo dobře, kdyby tyto požadavky splňovaly i starší rodinné a bytové domy. 

Naše skříňky na hasící přístroje splní vaše veškeré požadavky kladené na vás ať už samotnými předpisy, nebo díky výstavbě a rekonstrukci budov v širokém portfoliu, podle počtu nebo umístění hasících přístrojů.

 

zpět